Inschrijving & Opzegging

Inschrijving en opzegging groepslessen

Inschrijving voor de groepslessen kan alleen schriftelijk door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld in te leveren aan de balie van Sportinstituut Goederaad. Voor het aanmeldingsformulier kunt u hier klikken.

Het abonnement geldt voor een termijn van tenminste vijf maanden. Er zijn twee termijnen: 1 september tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 30 juni. Als u tijdens een termijn een abonnement neemt, dan loopt het abonnement tenminste tot en met het einde van de volgende termijn. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. 

Beëindiging van het abonnement kan eveneens alleen schriftelijk, namelijk per brief of e-mail. Ons postadres is Sportinstituut Goederaad, Raadhuislaan 43, 2251 GA Voorschoten, ons e-mail-adres is sportinstituutgoederaad@gmail.com. Na afloop van de aanvangstermijn van tenminste vijf maanden, bedraagt de opzegtermijn één maand. Zonder schriftelijke opzegging loopt uw abonnement gewoon door. 

Sportinstituut Goederaad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden met ingang van 1 december 2019 

1. Abonnement

 1. Het abonnement geldt voor een termijn van minimaal vijf maanden. Wij hanteren twee abonnementstermijnen: 1 september tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 30 juni.
 2. Als u tijdens een termijn een abonnement neemt, dan loopt uw abonnement door tot en met het einde van de termijn van vijf maanden daarna. Dus bv. als u zich inschrijft per 1 december, dan loopt het abonnement tot en met 30 juni van het jaar erna.
 3. Daarna wordt het een abonnement voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is vanaf dan één maand.
 4. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk per brief of e-mail.

2. Lesduur, feestdagen en vakanties

 1. De lesduur is 50 tot 60 minuten. Voor Seniorengym geldt een lestijd van 40 tot 45 minuten.
 2. Er is geen les op feestdagen en in de Kerstvakantie. In juli en augustus geldt een zomerrooster. De jeugd heeft geen les in de schoolvakanties. Dit is in het abonnementsgeld verwerkt. Voor de sluitingsdata zie onze website www.sportinstituutgoederaad.nl.

3. Blessure of ziekte

 1. Als u om medische redenen minimaal één maand niet kunt sporten, houdt u deze periode tegoed. Dit resulteert in een korting op de volgende termijn en is maximaal één jaar geldig na ziekmelding.
 2. U dient zich schriftelijk (per brief of e-mail) ziek en beter melden. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

4. Betaling

 1. Er wordt vooraf betaald per termijn van vijf maanden. Bij betaling vóór 1 september of 1 februari geldt een korting van € 10. De actuele kortingstarieven vindt u op onze website www.sportinstituutgoederaad.nl.
 2. We sturen géén facturen, alleen bij te late betaling. Dan vervalt de korting van € 10 voor tijdige betaling.
 3. Het geld kan contant worden overhandigd of gestort op IBAN: NL59 INGB 000.598.43.43 ten name van Sportinstituut Goederaad onder vermelding van naam sporter en lesuur.
 4. Klanten tot en met 14 jaar betalen het jeugdtarief; klanten van 15 jaar en ouder het volwassenentarief.
 5. Voor Seniorengym geldt één tarief. Er is dus geen onderscheid tussen kortingstarief en standaardtarief.
 6. Informatie over de tarieven en wijzigingen in de algemene voorwaarden worden medegedeeld via e-mail, door middel van een informatieblad in de les en via de website, www.sportinstituutgoederaad.nl.

5. Misbruik

Deelnemers aan de vechtsporten mogen geen misbruik maken van wat ze hebben geleerd. Bij misbruik kan de toegang tot de sportschool worden geweigerd.

6. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor letsel en vermiste of beschadigde eigendommen. Deelname aan de sportactiviteiten is op eigen risico. 

7. Privacy

Onze privacyverklaring vindt u op de website: www.sportinstituutgoederaad.nl.